Vzdelávanie zamestnancov

V záujme dosiahnutia cieľa zabezpečiť kvalifikovaných pracovníkov sa zameriavame na ich ďalšie vzdelávanie. Vo výrobných prevádzkach na Slovensku pracovníkom ponúkame:


Interné vzdelávanie zamestnancov

Väčšinu potrieb interného vzdelávania našich zamestnancov zabezpečuje Centrum vzdelávania. Lektori „Centra vzdelávania“ realizujú interné školenia a kurzy.

 • Úvodné zapracovanie a tréning pracovníkov výroby
 • Odborné zapracovanie a doškoľovanie pracovníkov výroby
 • Kurz CNC nastavovania
 • Kurz CNC programovania
 • Ďalšie školenia na základe požiadaviek firmy

 Špecifické odborné školenia zabezpečujú tímy odborníkov z jednotlivých oddelení firmy.

 • Úvodné zapracovanie a tréning zamestnancov
 • Školenia obsluhy robotizovaných pracovísk
 • Školenia pre obsluhu meracích prístrojov
 • 8D Report
 • Cyklické školenia

Externé vzdelávanie zamestnancov

Zabezpečujeme praxou overenými a certifikovanými dodávateľmi vzdelávacích služieb.

 • Školenia na základe požiadaviek certifikácie ISO
 • Školenia a tréningy vyplývajúce z požiadaviek zákazníkov
 • Školenia vyplývajúce z platnej legislatívy
 • Manažérska akadémia
 • Špecifické odborné školenia podľa pozície

Jazykové kurzy

Rozvíjame komunikačné schopnosti zamestnancov prostredníctvom jazykových kurzov vedenými profesionálnymi lektormi.

 • Kurzy nemeckého jazyka
 • Kurzy anglického jazyka