Ľudské zdroje

Tešíme sa na vás!

Cieľom skupiny GeWiS je spokojnosť zákazníkov, dosiahnutá produkciou bezchybných kvalitných výrobkov. Tento cieľ môžme dosiahnuť len s kvalifikovanými, motivovanými, zodpovednými a spoľahlivými pracovníkmi.

Zamestnanci skupiny GeWiS sú našim potenciálom na zabezpečenie nášho úspechu. Z tohto dôvodu investujeme do odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania zamestnancov všetkých pobočiek skupiny GeWiS, vrátane pracovníkov oddelení administratívy, výroby, kontroly kvality, logistiky.