Ponuka práce v GeWiS Slovakia s.r.o.

V prevádzkach GeWiS Gruppe sú zamestnanci potenciálom nášho podnikania. Ich inovácie, ich zmysel pre zodpovednosť, ich spoľahlivosť a stotožnenie sa s GeWiS Gruppe sú základnými stavebnými prvkami nášho doterajšieho úspechu a faktorom pre budúce možnosti rozvíjania sa.

Výnimočný výkon je možný len vtedy, ak viacerí prinesú do tímu svoje odborné a sociálne kompetencie. Ak by ste sa i Vy chceli stať súčasťou skupiny GeWiS Gruppe, nakontaktujte nás.

V súčasnosti ponúkame nasledovné voľné pracovné miesta:


Pozícia: Zástupca vedúceho údržby
Miesto výkonu práce: Handlová
Mzdové podmienky (brutto): 1300€ / mesiac. Mesačné prémie od prvého dňa pracovného pomeru. Konkrétne mzdové podmienky sú závislé od predpokladanej doby zapracovania na pracovnú pozíciu v nadväznosti na odbornú prax a skúsenosti kandidáta.
    
Požadujeme:
Stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru, slaboprúd výhodou
Skúsenosť s riadením a metodickým vedením ľudí výhodou
Ovládanie nemeckého jazyka a/alebo anglického jazyka výhodou
Vodičský preukaz skupiny B
    
Rozsah zodpovednosti:
Strategické plánovanie údržby  v spolupráci s vedúcim výroby a vedením spoločnosti
Vedenie tímu, kontrola a prideľovanie úloh
Operatívne plánovanie, riadenie, sledovanie a kontrola  procesov údržby s prihliadnutím na požiadavky výroby – preventívna údržba
Zabezpečovanie technickej spôsobilosti strojov a strojného zariadenia vo výrobnej prevádzke, ich údržby, opráv, uvádzania do prevádzky a servisných prehliadok
Zabezpečenie optimálneho chodu údržby s ohľadom na požiadavky noriem, predpisov BOZP a PO a životné prostredie
        
Osobnostné predpoklady:
Samostatnosť, spoľahlivosť, rozhodnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozícia: Údržba – elektrikár
Miesto výkonu práce: Prievidza
Mzdové podmienky (brutto): 932€ - 1082€ / mesiac. Mesačné prémie od prvého dňa pracovného pomeru. Konkrétne mzdové podmienky sú závislé od predpokladanej doby zapracovania na pracovnú pozíciu v nadväznosti na odbornú prax a skúsenosti kandidáta.
    
Požadujeme:
Stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru, slaboprúd výhodou
Prax minimálne 2 roky v oblasti opravy a údržby strojov a zariadení v prostredí výrobnej spoločnosti
Praktické skúsenosti  v oblasti údržby a opráv strojov a zariadení
Schopnosť porozumieť odborným  schémam a výkresom
Ochotu pracovať vo viaczmennej prevádzke
Osvedčenie § 21 vyhl.
    
Rozsah zodpovednosti:
Zabezpečovať bežné a špecifické  zásahy vedúce k vyriešeniu problému/poruchy stroja a k obnoveniu prevádzky stroja
Spolupracovať pri zabezpečovaní bezproblémového chodu strojov a zariadení
Kontrolovať a opravovať elektrické  časti strojov a prípravkov
Vykonávať preventívnu údržbu strojov
Spoluúčasť pri inštalácii a sprevádzkovaní nových strojov a zariadení
        
Osobnostné predpoklady:
Samostatnosť, spoľahlivosť, rozhodnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pozícia: Obrábač kovov, operátor CNC
Miesto výkonu práce: Prievidza, Handlová
Mzdové podmienky (brutto): 816€ - 1000€ / mesiac. Konkrétne mzdové podmienky sú závislé od predpokladanej doby zapracovania na pracovnú pozíciu v nadväznosti na odbornú prax a skúsenosti kandidáta.
 
Požadujeme:
Stredoškolské vzdelanie technického zamerania, strojárstvo výhodou
Znalosť výkresovej dokumentácie a používania meradiel
Praktické skúsenosti s prácou na obrábacích strojoch s riadiacimi systémami SIEMENS, FANUC, MAZATROL, výhodou,
Ovládanie nemeckého jazyka a/alebo anglického jazyka výhodou
 
Rozsah zodpovednosti:
Zodpovednosť za obsluhu prideleného stroja/strojov
Dodržiavanie všetkých technických, technologických a ďalších interných postupov súvisiacich so zabezpečením požiadaviek výroby
 
Osobnostné predpoklady:
Samostatnosť, spoľahlivosť, ochota učiť sa
Vysoké pracovné nasadenie
Koncepčné myslenie, flexibilita
Profesionálny prístup
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pozícia: Obsluha VZV - skladník
Miesto výkonu práce: Prievidza, Handlová
Mzdové podmienky (brutto): 816€ - 966€ / mesiac. Mesačné prémie od prvého dňa pracovného pomeru. Konkrétne mzdové podmienky sú závislé od predpokladanej doby zapracovania na pracovnú pozíciu v nadväznosti na odbornú prax a skúsenosti kandidáta.
 
Požadujeme:
Minimálne stredoškolské vzdelanie s výučným listom podmienkou
Platný preukaz obsluhy VZV podmienkou
 
Rozsah zodpovednosti:
Obsluha, riadenie VZV
Príprava materiálu podľa požiadaviek nadriadeného
Vykládka a nakládka materiálu
Ostatné práce podľa požiadaviek nadriadeného
 
Osobnostné predpoklady:
organizovanie a plánovanie práce
samostatnosť
manuálna zručnosť

Kontakt

Žiadosti s vyplneným a vlastnoručne podpísaným osobným dotazníkom (nájdete v záložke "na stiahnutie")
môžete posielať na adresu sídla spoločnosti alebo na e-mailovú adresu kariera@gewis.eu.
Informácia o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov je k dispozícii v záložke na stiahnutie.

GeWiS Slovakia s.r.o.
prevádzka Prievidza
Vápenická 30
SK-971 01 Prievidza