CNC obrábanie

CNC obrábanie so sériovou výrobou je jadrom našej produkcie. Mnohoročné skúsenosti v oblasti sústruženia a frézovania sú doplnené o know-how v oblasti technológie ozubenia a brúsenia.

Rozšírenie výrobnej plochy na 26.000 m² vychádza z potrieb rozširovania strojového parku a automatizácie, s ohľadom na vytváranie podmienok pre stále rastúce požiadavky na zlepšenie kvality a zníženie nákladov.


Zoznam našich strojov pre CNC obrábanie

CNC sústruhy
Počet Kategória Technické parametre
9 stroje pre pozdĺžne sústruženie od Ø10 do Ø32 a dĺžky do 400mm
43 vertikálne sústruhy 2 a 4 osové vrátane poháňaných nástrojov od Ø10 do Ø300 a dĺžky do 800mm
213 horizontálne sústruhy 2 a 4 osové vrátane poháňaných nástrojov od Ø10 do Ø700 a dĺžky do 1000mm
CNC obrábacie centrá
Počet Horizontálne a vertikálne Technické parametre
3 3-osové obrábanie pracovný rozsah osí X500mm Y500mm Z500mm
6 4-osové obrábanie pracovný rozsah osí X500mm Y500mm Z500mm
6 5-osové obrábanie pracovný rozsah osí X880mm Y630mm Z630mm
Obrábanie ozubenia
Počet Kategória Technické parametre
10 CNC odvaľovacie frézky (horizontálne a vertikálne) do Ø250, Modul 6 a dĺžka do 400mm
5 CNC stroje na výrobu ozubenia valcovaním do Ø70, Modul 2,5 a dĺžka do 600mm
6 CNC obrážacie stroje odvaľovacie do Ø400, Modul 6 a dĺžka do 600mm
1 CNC odvaľovacie stroj do Ø200, Modul 10 a dĺžka do 600mm
5 CNC odvaľovacie brúsky do Ø360, Modul 6 a dĺžka do 600mm
2 CNC brúsky pre profilové brúsenie do Ø400, Modul 10 a dĺžka do 1000mm
1 CNC brúsky na brúsenie šnekov do Ø300, Modul 9 a dĺžka do 1000mm
CNC brúsky
Počet Kategória Technické parametre
17 vonkajšie obvodové brúsenie od Ø10 do Ø200 a dĺžka do 1500mm
3 vnútorné obvodové brúsenie od Ø10 do Ø300 a dĺžka do 250mm
7 bezhrotové od Ø10 do Ø100 a dĺžka do 500mm
2 ploché 1500 x 600 mm
CNC stroje pre hĺbkové vŕtanie
Počet Kategória Technické parametre
11 2 až 6 vretenové od Ø5 do Ø35 a dĺžka do 450mm
CNC píla
Počet Technické parametre
6 do Ø 400 mm

Strojový park na stiahnutie


Impresie

Späť k prehľadu technológií