Produkty a ich využitie

Výroba vysoko presných a komplexných dielov stojí v centre záujmu našej spoločnosti.

Hlavnú časť výroby predstavujú súčasti prevodoviek a dvojitej spojky, ako aj ozubené kolesá a hriadele pre kompresory.

Taktiež dodaváme hriadele pre hydraulické čerpadlá a motory, diely pre poľnohospodárske stroje, hriadele pre elektromotory, závitové prevodovky pre strojárstvo, ale tiež pomocné pohony prídavných zariadení pre úžitkové vozidlá.

Ďalej k našim referenciám >


Prehľad produktov a ich využitie

Automobilový priemysel

Elektrotechnický priemysel

Hydraulika

Poľnohospodárska technika