Profil podniku

GeWiS Gruppe je rodinne vedená firma, ktorá sa za 35 rokov svojej existencie v zmysle zásady

Vášeň pre kvalitu

vyprofilovala na dodávateľa vysokopresných, komplexných dielov a montovaných skupín pre automobilový, elektrotechnický priemysel, hydrauliku a poľnohospodársku techniku. Dodávame zákazníkom na celom svete.


K GeWiS Gruppe patria okrem pobočky GeWiS Drehteilefertigungs GmbH, ktorou všetko začalo, aj prevádzky GeWiS Slovakia s.r.o., prevádzka Prievidza a Handlová. Na ploche 26.000 m² vyrábame kvalitatívne vysokohodnotné produkty v malých, stredných a veľkých sériach.

Náš strojový park zodpovedá najnovšiemu stavu techniky. Zaviazali sme sa tiež dôsledne implementovať požiadavky integrovaného manažérskeho systému.

V GeWiS USA, Inc. máme priamo na mieste kompetentnú kontaktnú osobu pre našich zákazníkov v USA. Cez GeWiS Engineering v Pune, v Indii,  získavame podporu pre oblasť produkcie a software.

Našou snahou je na vysokej úrovni plniť želania našich zákazníkov. Radi prijímame nové výzvy. Rastieme s našimi projektami.

Politika GeWiS Gruppe

Členské firmy GeWiS Gruppe

  • GeWiS Drehteilefertigungs GmbH
  • GeWiS Slovakia s.r.o.
  • GeWiS USA, Inc.
  • GeWiS Engineering India Pvt. Ltd.
  • GeWiS Renewpower Pvt. Ltd.

Impresie