Montáže

Montážou hotových komponentov a zostáv rozširujeme naše služby. Na montážnych pracoviskách so špeciálnym vybavením a meracími prístrojmi sú vyrábané malé a stredné série s maximálnou presnosťou.


Späť k prehľadu technológií