Ponuka práce v GeWiS Slovakia s.r.o.

V prevádzkach GeWiS Gruppe sú zamestnanci potenciálom nášho podnikania. Ich inovácie, ich zmysel pre zodpovednosť, ich spoľahlivosť a stotožnenie sa s GeWiS Gruppe sú základnými stavebnými prvkami nášho doterajšieho úspechu a faktorom pre budúce možnosti rozvíjania sa.

Výnimočný výkon je možný len vtedy, ak viacerí prinesú do tímu svoje odborné a sociálne kompetencie. Ak by ste sa i Vy chceli stať súčasťou skupiny GeWiS Gruppe, nakontaktujte nás.

V súčasnosti ponúkame nasledovné voľné pracovné miesta:


Pozícia: Údržbár - elektrikár
Miesto výkonu práce: Prievidza
Základná zložka mzdy: od 800,-€/brutto - mesačná tarifa

Požadujeme:
Stredoškolské vzdelanie technického smeru, strojárstvo výhodou
Prax minimálne 2 roky v oblasti opravy a údržby strojov a zariadení v prostredí výrobnej spoločnosti
Praktické skúsenosti v oblasti údržby a opráv strojov a zariadení
Schopnosť porozumieť odborným schémam a výkresom
Ochotu pracovať vo viaczmennej prevádzke
Osvedčenie § 22

Rozsah zodpovednosti:
Zabezpečovať bežné a špecifické zásahy vedúce k vyriešeniu problému/poruchy stroja a k obnoveniu prevádzky stroja
Spolupracovať pri zabezpečovaní bezproblémového chodu strojov a zariadení
Kontrolovať a opravovať elektrické časti strojov a prípravkov
Vykonávať preventívnu údržbu strojov
Spoluúčasť pri inštalácii a sprevádzkovaní nových strojov a zariadení

Osobnostné predpoklady:    
Samostatnosť, spoľahlivosť, rozhodnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť
Ochota podieľať sa na riešení problémov
Schopnosť pracovať s vysokým nasadením
Schopnosť zvládať stresové situácie
Profesionálny prístup

----------------------------------------------

Pozícia: Údržbár - elektrikár, správa budov
Miesto výkonu práce: Prievidza
Základná zložka mzdy: od 800,-€/brutto - mesačná tarifa

Požadujeme:
Stredoškolské vzdelanie technického smeru, strojárstvo výhodou
Prax minimálne 2 roky v oblasti opravy a údržby strojov a zariadení v prostredí výrobnej spoločnosti
Praktické skúsenosti v oblasti údržby a opráv strojov a zariadení
Schopnosť porozumieť odborným schémam a výkresom
Ochotu pracovať vo viaczmennej prevádzke
Osvedčenie § 23

Rozsah zodpovednosti:
Správa a údržba budov 
Zabezpečovať bežné a špecifické zásahy vedúce k vyriešeniu problému/poruchy stroja
Vybavovanie objednávok náhradných dielov
Kontrolovať a opravovať elektrické časti strojov a prípravkov
Spoluúčasť pri inštalácii a sprevádzkovaní nových strojov a zariadení

Osobnostné predpoklady:    
Samostatnosť, spoľahlivosť, rozhodnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť
Ochota podieľať sa na riešení problémov
Schopnosť pracovať s vysokým nasadením
Schopnosť zvládať stresové situácie
Profesionálny prístup

----------------------------------------------

Pozícia: Technológ
Miesto výkonu práce: Handlová
Základná zložka mzdy: od 680,-€/brutto - mesačná tarifa

Požadujeme:
Vysokoškolské vzdelanie v skupine odborov Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
Prax v odbore výhodou
Schopnosť porozumieť výkresovej dokumentácii
Znalosť AutoCAD výhodou
Komunikatívna znalosť nemeckého jazyka výhodou

Rozsah zodpovednosti:
Navrhovanie a optimalizácia technologických postupov
Navrhovanie kapacít pre technologické postupy
Navrhovanie náradia pre technologické postupy
Navrhovanie výrobných výkresov
Koordinácia pri plánovaní výroby

Osobnostné predpoklady:
Samostatnosť, spoľahlivosť, rozhodnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť
Ochota podieľať sa na riešení problémov
Schopnosť pracovať s vysokým nasadením
Schopnosť zvládať stresové situácie
Profesionálny prístup

----------------------------------------------

Pozícia: Elektrokonštruktér/SPS programátor
Miesto výkonu práce: Prievidza
Základná zložka mzdy: od 1200,-€/brutto - mesačná tarifa
 
Požadujeme:
Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II.stupňa so zameraním elektrotechnika, riadiaca technika, mechatronika, automatizačná technika alebo strojárstvo
Znalosť PLC programovania v Siemens S7
Znalosti a skúsenosti s programovaním priemyselných robotov KUKA
Komunikácia po Profibus DP, Profinet
Osvedčenie elektrotechnika na riadenie činnosti § 23
Aktívna znalosť NJ a/alebo AJ výhodou
Vodičský preukaz skupiny B

Rozsah zodpovednosti:
Projektovanie
Off alebo online programovanie ovládacích systémov robotov, uvedenie do prevádzky
3D-Koncepcia a následný návrh 3D konštrukcie automatizácie CNC obrábacích strojov v sériovej výrobe
Vyhotovenie výkresov zostáv, vyhotovenie zoznamu konkrétnych dielov
Vedenie potrebnej dokumentácie a vypracovanie správ

Osobnostné predpoklady:
Koncepčné myslenie, cieľovo orientované na riešenie problému
Konštruktívne riešenie problémov
Logické a kreatívne myslenie
Vysoké pracovné nasadenie
Schopnosť zvládať stresové situácie
Profesionálny prístup
Chuť neustále sa vzdelávať

----------------------------------------------

Pozícia: Obrábač kovov, operátor CNC
Miesto výkonu práce: Prievidza
Základná zložka mzdy: 625,-€/brutto - mesačná tarifa
 
Požadujeme:
Stredoškolské vzdelanie technického zamerania, strojárstvo výhodou
Znalosť výkresovej dokumentácie a používania meradiel
Praktické skúsenosti s prácou na obrábacích strojoch s riadiacimi systémami SIEMENS, FANUC, MAZATROL, výhodou
Ovládanie nemeckého jazyka a/alebo anglického jazyka výhodou

Rozsah zodpovednosti:
Zodpovednosť za obsluhu prideleného stroja/strojov
Dodržiavanie všetkých technických, technologických a ďalších interných postupov súvisiacich so zabezpečením požiadaviek výroby

Osobnostné predpoklady:
Samostatnosť, spoľahlivosť, ochota učiť sa
Vysoké pracovné nasadenie
Koncepčné myslenie, flexibilita
Profesionálny prístup

----------------------------------------------

Pozícia: Technický riaditeľ výrobnej prevádzky
Miesto výkonu práce: Prievidza
Základná zložka mzdy: 3000,-€/brutto - mesačná tarifa
 
Požadujeme:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v skupine odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Viacročné pracovné skúsenosti v riadiacej pozícii v oblasti výroby, výrobnej techniky, technickej prípravy výroby, ideálne v sériovej výrobe v oblasti automobilového priemyslu
Dôkladné znalosti v zodpovedajúcich výrobných procesoch (obzvlášť sústruženie, frézovanie, brúsenie atď.)
Znalosti nadväzujúcich výrobných procesov (napr. tepelné opracovanie) je výhodou
Skúsenosti v oblasti Lean-managementu – výhodou
Aktívna znalosť NJ a/alebo AJ výhodou
Vodičský preukaz skupiny B
 
Rozsah zodpovednosti:
Zodpovedné riadenie výrobnej prevádzky (odborne, disciplinárne, organizačne) s cca. 800 zamestnancami v oblasti technickej prípravy výroby, plánovania výroby, výroby, logistiky, odbytu a údržby
Napĺňanie cieľov a stratégie
Zabezpečovanie plynulého, bezporuchového a efektívneho chodu výroby
Systematické a nepretržité zlepšovanie postupov a rámcových podmienok v zmysle Lean princípov
Monitorovanie kvalitatívnych štandardov vyžadovaných normou IATF 16949:2016
Zastupovanie prevádzky počas auditov
Reporting na vedenie spoločnosti
Kontakt so zákazníkmi
Sledovanie a vyhodnocovanie výkonnosti výrobného závodu

Osobnostné predpoklady:
Vysoká miera zaťažiteľnosti
Flexibilita
Zodpovedný prístup k práci, vysoké pracovné nasadenie
Lojalita
Spoľahlivosť
Na cieľ orientované pracovné návyky a myslenie
Vysoké sociálne kompetencie a silná komunikačná schopnosť

----------------------------------------------

Pozícia: HR manažér
Miesto výkonu práce: Handlová, Prievidza
Základná zložka mzdy: 1700,-€/brutto - mesačná tarifa
 
Požadujeme:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment, Ekonomika a manažment podniku
Viacročné pracovné skúsenosti v porovnateľnej pracovnej pozícii
Praktické znalosti metód kolektívneho vyjednávania, spolupráce so zástupcami zamestnancov - zamestnanecká rada, odbory
Znalosť pracovno-právnych predpisov súvisiacich s plánovaním, výberom zamestnancov, ukončenie pracovného pomeru, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania, kategorizácia prác
Znalosť normy ISO 9001 a s ňou súvisiacich noriem výhodou
Komunikatívna znalosť NJ a/alebo AJ nutná
  
Rozsah zodpovednosti:
Vedenie oddelenia ľudských zdrojov
Komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
Koordinácia fungovania organizácie z personálneho hľadiska
Koordinácia personálnej a sociálnej politiky v organizácii, plánovanie ľudských zdrojov, tvorba stratégie náboru, procesu nástupu a výstupu zamestnancov
Motivácia a hodnotenie zamestnancov
Posudzovanie strategického plánovania oblasti riadenia ľudských zdrojov a schvaľovanie zásad zamestnanosti a pracovno-právnych vzťahov
Spracúvanie osobných individuálnych opatrení (povýšenia, zmena prac. zaradenia, ďalšie vzdelávanie, reštrukturalizácia oddelení a iné)
Personálny controling - štatistiky, vyhodnotenia a iné
Vývoj inovatívnych konceptov recruitingu
Zastupovanie oddelenia HR počas auditov
Reporting personálnych aktivít na vedenie spoločnosti

Osobnostné predpoklady:
Znalosť personálnej a mzdovej legislatívy
Samostatnosť, odolnosť voči stresu
Komunikatívnosť, asertivita, flexibilita
Strategické myslenie
Vysoké pracovné nasadenie
Lojalita


Kontakt

Žiadosti s vyplneným a vlastnoručne podpísaným osobným dotazníkom (nájdete v záložke "na stiahnutie")
môžete posielať na adresu sídla spoločnosti alebo na e-mailovú adresu kariera@gewis.eu.
Informácia o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov je k dispozícii v záložke na stiahnutie.

GeWiS Slovakia s.r.o.
prevádzka Prievidza
Vápenická 30
SK-971 01 Prievidza